درخواست خرید و فروش

درخواست خرید و فروش کالایی که بدنبال آن هستید در سایت یافت نشده است و یا نیاز دارید تعداد بیشتری از آن تهیه کنید اما سایت این امکان را به شما نمی دهد و یا اگر گزینه ای برای فروش دارید و یا میخواهید تجهیزات کافه خود را ارتقا دهید، یعنی هم نیاز دارید بخشی از تجهیزاتتان را بفروشید و هم جایگزین مناسبی برای آنها پیدا کنید. این پیغام به دست مدیران سایت جاکسو خواهد رسید.از این طریق اقدام کنید.