دومین دوره مسابقات چای ایران

برگزاری دومین دوره مسابقات چای ایران در کافه تی لانژ برای بالا بردن آگاهی مردم از چای ایرانی و نحوه دم آوری چای به صورت تخصصی.

تعداد افراد شرکت کننده در مسابقات 9 نفر می باشد.

داوران مسابقه آقایان جعفری، لسان،افشاری ،شکرگزار.

نفرات برتر آقایان اسماعیل پور، اصغری، خسرو آثاری.