اجاره روزانه تجهیزات

پیشنهاد اجاره تجهیزات کافی شاپ به همراه اپراتورهای متخصص و تعلیم دیده جهت برگزاری مراسم ها و تشریفات