حمل و نقل

حمل و نقل یکی از مهم ترین بخش های شرکت جاکسو می باشد که با استفاده از بهترین و بروزترین تجهیزات محصولات بسته بندی می شوند.
جاکسو تمام تلاش خود را برای ارسال سالم و به موقع بار به مشتریان خود می کند.

نحوه ارسال

 

ارسال بار در تهران
ارسال بار در تهران به صورت توافق بین شرکت جاکسو و مشتری می باشد.( ارسال بار با موتور، ماشین و ….)

نحوه ارسال بار در شهرستانها
ارسال بار شهرستانها توسط شرکت چاپار انجام می شود که لینک مربوطه در ادامه قرار گرفته است.

هزینه ارسال بار

 

هزینه ارسال در شهر تهران بر اساس نرخ های پیک با مشتری حساب می شود.(الوپیک، اسنپ، پیک بادپا و ……). قبل از ارسال با مشتری هماهنگی های لازم انجام می شود.

هزینه ارسال بار در شهرستانها بر اساس نرخ شرکت چاپار و بر عهده می باشد.

 

زمان ارسال بار

در شهر تهران زمان ارسال بار بین 24 الی 48 ساعت بعد از سفارش مشتری می باشد. در بعضی موارد بر اساس توافق بین شرکت جاکسو و مشتری، زمان ارسال بار تغیر می کند.

در شهرستانها زمان ارسال بار بر اساس زمان بندی شرکت چاپار می باشد و تغیر زمان ارسال بار خارج از دسترس شرکت جاکسو می باشد.