دومین دوره مسابقات چای ایران

برگزاری دومین دوره مسابقات چای ایران در کافه تی لانژ برای بالا بردن آگاهی مردم از چای ایرانی و نحوه دم آوری چای به صورت تخصصی.